Pierwsza pomoc dla firm i instytucji

Pierwsza pomoc dla firm i instytucji:

 • W większości firm wykonywane prace nie stwarzają dużych zagrożeń, lecz chwila nieuwagi może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia dla nas samych lub osób w naszym otoczeniu, a więc każdy pracownik lub osoby odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy w zakładzie powinny być przeszkolone.

 • Wykonujemy szkolenia tak by każdy uczestnik zrozumiał i umiał wykonać czynności ratownicze. Informacje są tak konstruowane by uczestnik miał podaną wiedzę w kapsułce czyli  MIN informacji MAX wiedzy i umiejętności.

 • Kurs obejmuje 3-6 godzin szkoleniowych.

 • Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji wystawiamy uczestnikom  imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy które jest ważne przez 3 lata.

 • Wychodzimy na przeciw naszym klientom i przeprowadzamy kursy na terenie całego kraju.

 

Program szkolenia:

 • Przepisy prawne
 • Łańcuch przeżycia ,,złota godzina”
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Zasady bezpiecznego stosowania AED
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości,
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych,
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Rany, krwotoki, amputacje
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Inne dotyczące konkretnego stanowiska pracy

Ćwiczenia:

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Użycie defibrylatora AED
 • Ocena poszkodowanego
 • Pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Tamowanie krwotoków
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamań

Cena – 50-80 PLN/os.