Kurs Pierwszej Pomocy Rozszerzony

Kurs Pierwszej Pomocy Rozszerzony,

przeznaczony jest dla:

 • osób, którym zależy na dokładnym przećwiczeniu technik pierwszej pomocy (kurs zawiera aż 12 godzin zajęć),

 • każdego, kto w rodzinie lub w grupie znajomych czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozostałych (w życiu codziennym, na wycieczkach, wakacjach),

 • osób, które z różnych względów mają częsty kontakt z noworodkami, niemowlętami lub dziećmi (zawiera ćwiczenia z zakresu resuscytacji dzieci i niemowląt),

 • kierowców, którzy często podróżują samochodem (omówienie oraz duża ilość zajęć praktycznych).

Uwaga – od uczestników Kursu Rozszerzonego nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie Kursu Podstawowego.

Obejmuje wszystkie niezbędne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Odpowiednia ilość czasu daje kursantom możliwość wielokrotnego przećwiczenia omawianych zagadnień, gwarantującą pewność siebie w sytuacji zagrożenia. Program zawiera dodatkowo trudniejsze elementy, z jakimi kursanci mogą się spotkać ratując ofiary wypadków komunikacyjnych.
Kurs Rozszerzony daje gwarancję praktycznego i teoretycznego opanowania wszystkich niezbędnych laikowi zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia:

 • Motywacja do udzielania pomocy
 • Przepisy prawne
 • Aspekty psychologiczne
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Zasady bezpiecznego stosowania AED
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii, oraz różnice między dorosłym a dzieckiem i niemowlakiem
 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Rany, krwotoki, amputacje
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Techniczne aspekty wypadków komunikacyjnych
 • Urazy komunikacyjne: głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa i miednicy
 • Oparzenia: termiczne, chemiczne
 • Odmrożenia, hipotermia
 • Udar cieplny, udar słoneczny
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Wstrząs
 • Zatrucia: tlenkiem węgla, środkami chemicznymi, lekami
 • Nagłe zachorowania
 • Podtopienia
 • Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia
 • Postępowanie w zdarzeniach masowych
 • Standardy postępowania, organizacja działań i współpraca ze służbami ratowniczymi
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych i zakładowych

Ćwiczenia:

 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu
 • Użycie defibrylatora AED
 • Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorośli, dzieci, noworodki)
 • Tamowanie krwotoków
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamań

Czas trwania kursu – 3h zajęć teoretycznych 9h zajęć praktycznych

Koszt – 110-130 PLN/os

Uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zaświadczenie jest ważne przez 3 lata.