Kurs pierwszej pomocy – podstawowy

Kurs pierwszej pomocy
Kurs pierwszej pomocy

Kursy pierwszej pomocy – podstawowy,

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (wymóg Kodeksu Pracy),
 • zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym oraz w pracy.
 • prawidłowego prowadzenia resuscytacji.
 • postępowania w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa.


Program szkolenia:

 • Motywacja do czynności ratowniczych,
 • Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 • Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem,
 • Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia,
 • Elementy anatomii i fizjologii człowieka,
 • Łańcuch ratunkowy, „złota godzina”,
 • Skuteczne sposoby wzywania pomocy,
 • Ocena stanu poszkodowanego,
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych,
 • Niedrożność dróg oddechowych – zadławienie u dorosłych i u dzieci,
 • Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
 • Omdlenie,
 • Rany i krwotoki,
 • Urazy głowy i kręgosłupa
 • Urazy kończyn (złamania),
 • Nagłe zachorowania: cukrzyca, napad drgawek,
 • Apteczka pierwszej pomocy.

Ćwiczenia:

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu
 • Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Tamowanie krwotoków
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamań

Czas trwania kursu – 2h teoria, 5h praktyka

Cena – 50-80 PLN/os

UWAGA: kursy możemy zrealizować w każdym miejscu w Polsce.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zaświadczenie jest ważne przez 3 lata.