Kurs Pierwszej Pomocy dla kierowców

Kurs Pierwszej Pomocy dla kierowców

Kurs przeznaczony dla kierowców oraz osób, których praca jest związana z ruchem drogowym. Zajęcia składają się z podstawowych zagadnień z zakresu pierwszej pomocy oraz szczegółowych tematów dotyczących wypadków komunikacyjnych.

Program szkolenia:

 • Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Sprawdzanie stanu świadomości
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Sprawdzanie czynności życiowych
 • Badanie urazowe poszkodowanego
 • Obrażenia poszczególnych części ciała
 • Poszkodowany we wstrząsie
 • Postępowanie z ranami
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Zastosowanie AED
 • Zadławienia
 • Układanie poszkodowanego w odpowiednich pozycjach
 • Postępowanie w wypadkach komunikacyjnych
 • Postępowanie z poszkodowanym motocyklistą
 • Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • Prezentacja prawidłowo wyposażonej apteczki
 • Prawidłowe przewożenie dzieci w fotelikach
 • Prawidłowa pozycja za kierownica
 • Znaczenie czasu w urazach
 • Ocena mechanizmu zdarzenia
 • Rodzaje wypadków komunikacyjnych a ich konsekwencje
 • Pęknięcie podstawy czaszki
 • Pierwsza pomoc psychologiczna
 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu
 • Użycie kołnierza szyjnego
 • Zdejmowanie kasku
 • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy

Ćwiczenia:

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu
 • Ocena poszkodowanego
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Tamowanie krwotoków
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamań
 • Zdejmowanie kasku

Czas zajęć -8h

Cena -50-100 PLN/

UWAGA: kursy możemy zrealizować w każdym miejscu w Polsce.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zaświadczenie jest ważne przez 3 lata.